Ambulance - adiktologie

Adresa zařízení

Urbanova 625
697 01 Kyjov
tel.: 606 777 669
email: sibalova@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 15:00

Skupina pro příbuzné a blízké závislým klientům na návykových látkách (včetně alkoholu) bude v sobotu 23.11.2013, od 9.00 do 13.00 hod. Skupinu povede adiktoložka a psycholožka. Kontakt: 606 777 669

Popis služby

Poskytujeme odborné ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky návykových nemocí látkových (alkohol, drogy a další) a nelátkových (hazardní hra, gambling a další). Nabízíme komplexní diagnostiku, individuální a skupinovou psychoterapii, poradenství, sociální práci, farmakoterapii, socioterapii, rodinnou terapii a edukaci příbuzných a blízkých osob pacientů / uživatelů. V doléčovacím programu se zaměřujeme především na podporu a udržení abstinence, prevenci relapsu. Pomáháme abstinujícím s anamnezou návykové poruchy v navrácení do podmínek běžného života.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
bez omezení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Dle platného ceníku služeb, dostupného v zařízení.

Poskytovatel
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Urbanova 625, 697 01 Kyjov
tel.: 606 777 669
email: sibalova@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29369266