Azylový dům - Domov pro matky s dětmi Hodonín

Adresa zařízení

tř. Dukelských hrdinů 57
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 497
email: dmt@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
služba je poskytována nepřetržitě

Popis služby

Azylový dům poskytuje ubytování, pomoc při zajištění stravy, podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, sociální poradenství matkám s dětmi do 18-ti let a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci v oblasti sociální a bytové. Pomáhá při uplatňování práv uživatelů, ale také při obstarávání osobních záležitostí. Uživatelkám je poskytována podpora k získání dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a rodinu a vedoucí a dalších činností vedoucích k začlenění do společnosti. Cílem je integrace matek do společnosti.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
11 bytových jednotek, celkem 35 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle ceníku činností a úkonů (k dispozici v zařízení)

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
tř. Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 497
email: dmt@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260