Azylový dům (pro muže)

Adresa zařízení

Skácelova 2711/2
695 01 Hodonín
tel.: 737 728 259
email: bydleni@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz

Otevírací doba
nepřetržitě

Popis služby

Azylový dům pro muže má k dispozici devět dvoulůžkových a tři jednolůžkové ubytovací jednotky. Součástí ubytovacích prostor, které mají k dispozici, jsou další společné prostory (kuchyň, společenská místnost, dvůr, kuřácký kout, sociální zařízení, prádelna, návštěvní místnost). Uživatelé mohou využívat automatickou pračku a další základní vybavení.
Služba zajišťuje:
- poskytnutí ubytování,
- pomoc při zajištění stravy a přípravě stravy,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pobyt v azylovém domě je časově omezen, služba může být plynule poskytována nejdéle po dobu jednoho roku. Smlouva je s uživatelem uzavírána na půl roku, v odůvodněných případech může být prodloužena o dalších šest měsíců.

Dále viz přiložený leták.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
20 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle ceníku dostupného v zařízení a na internetových stránkách

Poskytovatel
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín
tel.: 737 728 259
email: bydleni@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz
Právní forma
NNO
IČ:
26931818