Centrum denních služeb Homediss

Adresa zařízení

Polní 16
695 01 Hodonín
tel.: 518 352 357
email: homediss@homediss.cz
web: www.homediss.cz

Otevírací doba
Službu centra denních služeb poskytujeme celý den Po-Pá 7.00-17.00 v DPS Polní 16, Hodonín.

Popis služby

Centrum denních služeb Homediss poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
Okamžitá/roční 4/12

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Aktuální úhrady jsou k dispozici na www.homediss.cz

Poskytovatel
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Polní 16, 695 01 Hodonín
tel.: 518 352 357
email: homediss@homediss.cz
web: www.homediss.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
26906902