Denní stacionář

Adresa zařízení

P. Jilemnického 1
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 580
email: srnec.petr@zelenydumpohody.cz
web: www.zelenydumpohody.cz

Otevírací doba
od 7:00 do 17:00 hodin - ve všední dny /pondělí až pátek/, mimo státní svátky

Popis služby

V denním stacionáři Zeleného domu pohody se poskytují ambulantní služby osobám s mentálním postižením. Služby denního stacionáře zahrnují pomoc uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
18 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle ceníku dostupného na webových stránkách zařízení a také přímo v Zeleném domu pohody, p. o.

Poskytovatel
Zelený dům pohody, p.o.
Adresa poskytovatele
P. Jilemnického 1, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 580
email: srnec.petr@zelenydumpohody.cz
web: www.zelenydumpohody.cz
Právní forma
příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČ:
46937170