Denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním

Adresa zařízení

Urbanova 625/8
697 01 Kyjov
tel.: 602 699 146
email: radka.galan@yahoo.com
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
Pondělí 8:00 - 13:00
Úterý 8:00 - 13:00
Středa 8:00 - 13:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00
Pátek 8:00 - 13:00

Popis služby

Denní stacionář vytváří nestigmatizující a podpůrné prostředí usnadňující zotavení uživatelů po následcích duševního onemocnění. V jednotlivých skupinách si uživatelé vzájemně předávají informace, sdílejí své zkušenosti a na základě prožitého se mohou vzájemně podporovat a rozvíjet. Sociální pracovnice ve spolupráci s psychologem a psychiatrem vytváří pro každou skupinu individuální program sociální rehabilitace. Klienti mají možnost do něj zasahovat, přinášet nové podněty, řešit společně různé problémy, navrhovat aktivity i mimo zázemí denního stacionáře v souladu s cílem nevylučovat se ze života, ale vystavovat se různým prostředím a participovat v nich. Každý člověk je jedinečný a může skupinu svou přítomností obohatit a zpětně skupina obohacuje jeho.
Našim společným přáním je, aby se uživatelé naučili s nemocí žít, fungovat v běžných rolích, vést normální život –
i když nemoc nezmizí, přestane hrát v životě hlavní a jedinou roli.
Uvědomujeme si také důležitost rodin duševně nemocných v procesu jejich uzdravování a vnímáme břímě, které nesou často řadu let. V spolupráci s odborníky proto Fénix nabízí edukační skupiny pro příbuzné, krizovou intervenci, rodinnou terapii i cílené uvolňování stresu.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
10 uživatelů na jeden den skupiny

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku služeb, dostupného v zařízení

Poskytovatel
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
tel.: 602 699 146
email: radka.galan@yahoo.com
web: www.fenix-centrum.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29369266