Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - Vlaštovka

Adresa zařízení

Anenská 4003
695 01 Hodonín
tel.: 720 951 460
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.stacionarvlastovka.cz

Otevírací doba
Po - Pá 6:30 - 16:00

Popis služby

Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka je zařízení denního typu, jehož posláním je zajistit dětem se specifickými potřebami kvalitní komplex služeb, které potřebují ke svému rozvoji a zmírňují dopady postižení na jejich každodenní život, ulehčit rodině v náročné péči o ně a současně je ponechat žít v přirozeném rodinném prostředí. Cílovou skupinu tvoří děti a mladiství od jednoho roku do osmnácti let s fyzickým, mentálním, smyslovým, kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Cílem služby je včasnou, pravidelnou a odborně prováděnou péčí minimalizovat důsledky postižení, rozvíjet a udržovat rozumové, fyzické a sociální schopnosti a dovednosti, předcházet sociální izolaci dětí i celých rodin, nabízet vhodné aktivity, které jim umožní žít jako jejich vrstevníci. Nedílnou součástí je vzdělávání, kdy si děti plní povinnou školní docházku, kterou zajišťuje ZŠ a MŠ B.Martinů Hodonín. K pravidelným činnostem patří zajištění stravování, hygieny, oblékání, fyzioterapie, základní sociální poradenství. K podpůrným činnostem patří magnetoterapie, vodoléčba, canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, aromaterapie, návštěvy psychorelaxační místnosti, solné jeskyně, kulturních představení, jednodenní i vícedenní výlety. Zavedenou službou je každodenní dovoz dětí z místa bydliště do stacionáře a zpět.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
Kapacita zařízení
13 dětí

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku služeb dostupného v zařízení

Poskytovatel
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Adresa poskytovatele
Anenská 4003, 695 01 Hodonín
tel.: 720 951 460
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.stacionarvlastovka.cz
Právní forma
zapsaný spolek
IČ:
69722595