Denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa zařízení

Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: 518 389 473
email: socialni@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz

Otevírací doba
Pondělí až pátek 7:00 - 17:00 (od 15:30 po předchozí domluvě s vedoucí služby)

Popis služby

Denní stacionář CSS Kyjov poskytuje adekvátní podporu a péči potřebným osobám z cílové skupiny v době, kdy jejich primární pečující nemohou tuto péči zabezpečit sami (např. z důvodu docházky do zaměstnání).
Seniorům a osobám se zdravotním postižením poskytujeme takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň aby nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím.

Cílem služby je umožnit uživatelům využívat smysluplně svůj volný čas v souladu se svými zájmy, udržovat a rozvíjet své sociální dovednosti, a tím pomoci dosáhnout co nejvyšší úrovně jejich začlenění do společnosti či kolektivu.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
20 uživatelů/den

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
35,- Kč/hodina

Poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 518 389 473
email: socialni@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
61392979