Denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa zařízení

Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: 518 389 473
email: socialni@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz

Otevírací doba
Pondělí až pátek 8:00 - 15:00
Možno upravit dle požadavku klienta

Popis služby

Služba zajišťuje:
- kontakt se společenským prostředím (návštěvy výstav, divadla, knihovny, muzea, zoo...)
- stravu
- výtvarnou a tvořivou činnost
- procvičování paměti
- relaxační, aktivizační a psychoterapeutické činnosti (společenské hry, poslech hudby, filmy, canisterapie..)
- vycházky do přírody
- psychiatrické poradenství

Služba je poskytována pod přímým vedením psychologa, sociálního pracovníka a dohledem psychiatra.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
15 uživatelů/den

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
35,- Kč/hodina

Poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 518 389 473
email: socialni@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ: