Dětský domov Hodonín, p.o.

Adresa zařízení

Jarošova 1/2267
695 01 Hodonín
tel.: 518 305 305
email: info@detskydomovhodonin.cz
web: www.domovhodonin.estranky.cz/

Otevírací doba
provoz je nepřetržitý

Popis služby

Dětský domov je školské zařízení určené pro výkon ústavní výchovy dětí. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do dětského domova jsou umísťovány děti, které nemají závažné poruchy chování. Výchova v dětském domově probíhá ve třech rodinných skupinách, každá z nich obývá samostatný byt. Společně s dětmi zde žije canisterapeutický pes - Adélka

Cílové skupiny
  Forma poskytování
   Věková skupina
   • Dorost (16 – 18 let)
   • Starší děti (11 – 15 let)
   • Mladší děti (7 – 10 let)
   • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
   Kapacita zařízení
   24 dětí

   Registr. služba
   NE
   Bezbariérovost
   NE
   Cena za službu

   Poskytovatel
   Dětský domov Hodonín
   Adresa poskytovatele
   Jarošova 1/2267, 695 01 Hodonín
   tel.: 518 305 305
   email: info@detskydomovhodonin.cz
   web: www.domovhodonin.estranky.cz/
   Právní forma
   příspěvková organizace
   IČ:
   64480020