Domácí péče - Domácí zdravotní a paliativní péče

Adresa zařízení

Velkomoravská 2352/12
695 01 Hodonín
tel.: 518 325 175
email: Ria.O@seznam.cz
web: www.homedica.cz/domaci-pece

Otevírací doba
24 hodin denně 7 dnů v týdnu dle indikace lékaře.

Popis služby

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí na základě indikace lékaře. Hospicová a paliativní péče v domácím prostředí.

Cílové skupiny
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby zdravotně postižené
 • Senioři
 • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
 • Ambulantní
 • Terénní
Věková skupina
 • bez omezení
 • Starší senioři (nad 80 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Mladší děti (7 – 10 let)
 • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
 • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Péče je vykazována na zdravotní pojišťovnu, smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.

Poskytovatel
Homedica
Adresa poskytovatele
Velkomoravská 2352/12, 695 01 Hodonín
tel.: 518 325 175
email: Ria.O@seznam.cz
web: www.homedica.cz/domaci-pece
Právní forma
společnost s ručeným omezením
IČ:
49970798