Domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa zařízení

Strážovská 1096/3
697 01 Kyjov
tel.: 518 612 017; 518 612 302; 518 612 303
email: reditel@horizontkyjov.cz
web: www.horizontkyjov.cz

Otevírací doba
nepřetržitě

Popis služby

Domov Horizont poskytuje sociální službu pro osoby se zdravotním postižením.
Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče chlapcům a mužům od tří let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti.
Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
Kapacita zařízení
230 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku služby dostupného v zařízení nebo na internetových stránkách zařízení

Poskytovatel
Domov Horizont
Adresa poskytovatele
Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 017; 518 612 302; 518 612 303
email: reditel@horizontkyjov.cz
web: www.horizontkyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937145