Domov pro seniory

Adresa zařízení

Preláta Horného 515
696 62 Strážnice
tel.: 518 332 128
email: reditel@ddstraznice.cz
web: www.ddstraznice.cz

Otevírací doba
Služba je poskytována 24 hodin denně.

Provozní doba kanceláří je pondělí - pátek 7.00 - 14.30 hod.

Popis služby

Posláním sociální služby Domov pro seniory je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.
Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let.

Cílové skupiny
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
Kapacita služby Domov pro seniory je 26.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu

Poskytovatel
Domov pro seniory Strážnice
Adresa poskytovatele
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
tel.: 518 332 128
email: reditel@ddstraznice.cz
web: www.ddstraznice.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
47375604