Domov pro seniory

Adresa zařízení

Strážovská 1095
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 510
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin dennně

Popis služby

Služby v Domově pro seniory jsou určeny seniorům s přiznaným starobním důchodem přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko, Bzenecko), případně seniorům majícím k městu Kyjov a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nemoci a zdravotního postižení a nejsou proto schopni žít ve svém domácím prostředí a hrozí jim vyloučení ze společnosti.

Cílové skupiny
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
145 osob

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle ceníku, který je k dispozici v zařízení

Poskytovatel
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 510
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
IČ: