Domov pro seniory

Adresa zařízení

Strážovská 1095/1
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Cílové skupiny
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
69 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle ceníku, který je k dispozici v zařízení či na webových stránkách

Poskytovatel
Centrum služeb pro seniory Kyjov
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937099