Domov pro seniory Bažantnice

Adresa zařízení

tř. Bří Čapků 3273/1
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 834
email: reditelka@ds-hodonin.cz
web: www.ds-hodonin.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Posláním domova pro seniory Bažantnice je poskytování seniorům, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, a kteří potřebují pravidelnou pomoc, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytují radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti zajišťují celodenní pomoc.
Důležitá je také podpora zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče).


Cílové skupiny
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
domov pro seniory 102 lůžek odlehčovací služba 3 lůžka

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle ceníku, který je k dispozici v zařízení

Poskytovatel
Domov pro seniory Bažantnice, p.o.
Adresa poskytovatele
tř. Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 834
email: reditelka@ds-hodonin.cz
web: www.ds-hodonin.cz
Právní forma
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČ:
46937081