Domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Strážovská 1095/1
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Služba je určena osobám starším 55 let s Alzheimerovou chorobou a osobám s jinými typy demence, především stařeckou, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
57 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení či na webových stránkách

Poskytovatel
Centrum služeb pro seniory Kyjov
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937099