Domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Strážovská 1095/1
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby starší 55 let trpící Alzheimerovou nebo jinou formou demence, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
57 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení či na webových stránkách

Poskytovatel
Centrum služeb pro seniory Kyjov
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937099