Domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Strážovská 1095
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 540
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny seniorům s přiznaným starobní důchodem přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), případně seniorům majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence a Alzheimerovy choroby.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení

Poskytovatel
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 540
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
IČ: