domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Preláta Horného 515
69662 Strážnice
tel.: 518 332 128
email: reditel@ddstraznice.cz
web: www.ddstraznice.cz

Otevírací doba
Služba je poskytována 24 hodin denně.

Provozní doba kanceláří je od 7.00 do 15.00 hodin.

Popis služby

Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí. Sociální služba je zaměřena na rozvoj a upevňování komunikačních dovedností s využitím speciálních komunikačních a poznávacích metod. Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich sebeobsluhy a nezávislosti. Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Cílové skupiny
  • Senioři
  • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)
Kapacita zařízení
Kapacita služby Domov se zvláštním režimem je 53 míst.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu

Poskytovatel
Domov pro seniory Strážnice
Adresa poskytovatele
Preláta Horného 515, 69662 Strážnice
tel.: 518 332 128
email: reditel@ddstraznice.cz
web: www.ddstraznice.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
47375604