Domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Jarošova 1717/3
695 01 Hodonín
tel.: 601327389
email: socialni1@ddhodonin.cz
web: www.s-centrum-hodonin.eu

Otevírací doba
celoroční, nepřetržitá

Popis služby

Dočasné poskytování služby na adrese Strážovská 1447/5a, 697 01 Kyjov (areál Domova Horizont). Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby mimo osob s onemocněním demencí vzniklou požíváním návykových látek nebo alkoholu. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé). Poskytování ubytování a stravování uživatelům. Poskytování základního sociálního poradenství a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu. Poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná a zajištění lékařské péče pro uživatele. Poskytování ošetřovatelské rehabilitační péče uživatelům. Organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům. Poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
20 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
od 11.564,- Kč do 12.803,- Kč (podle počtu dní v měsíci za ubytování a stravu) + příspěvek na péči v přiznané výši

Poskytovatel
S-centrum Hodonín
Adresa poskytovatele
Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín
tel.: 601327389
email: socialni1@ddhodonin.cz
web: www.s-centrum-hodonin.eu
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937102