Domov se zvláštním režimem

Adresa zařízení

Na Pískách 4037/11
695 01 Hodonín
tel.: 518 399 932
email: reditelka@ddhodonin.cz
web: www.s-centrum-hodonin.eu

Otevírací doba
celoroční, nepřetržitá

Popis služby

Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé). Poskytování ubytování a stravování uživatelům. Poskytování základního sociálního poradenství, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu. Poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná a zajištění lékařské péče pro uživatele. Poskytování rehabilitační péče uživatelům, organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům. Poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
106 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
od 8.400,- Kč do 9.360,- Kč (dle typu pokoje) + příspěvěk na péči v přiznané výši

Poskytovatel
S-centrum Hodonín, p.o.
Adresa poskytovatele
Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín
tel.: 518 399 932
email: reditelka@ddhodonin.cz
web: www.s-centrum-hodonin.eu
Právní forma
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČ:
46937102