Domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním

Adresa zařízení

Jarošova 1717/3
695 01 Hodonín
tel.: 518 306 900
email: info@domovjaroska.cz
web: www.domovjaroska.cz

Otevírací doba
celoroční, 24 hodin denně

Popis služby

Posláním Domova na Jarošce, příspěvkové organizace, je zmírnění negativních vlivů psychického a zdravotního stavu uživatele na jeho dosavadní způsob života, prostřednictvím poskytované sociální služby a jejich aktivní spoluúčasti na ní. Prioritou je předchází sociální izolaci uživatelů služeb a zachování popřípadě rozšíření sociálních kontaktů.
Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, vytvářející co nejvíce domácí prostředí, podávání stravy odpovídající dietním požadavkům uživatelů, zapojení uživatelů do kulturního a společenského života, podporování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů při běžných činnostech i při vyřizování ve veřejných institucích. Zařízení a zejména jeho pracovníci se snaží zajistit psychickou stabilitu uživatelů, zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, umožnit projevení individuality jednotlivých uživatel a maximální uspokojení jejich potřeb.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
74 klientů Cílovou skupinu tvoří osoby starší 40ti let, které nejsou schopny samostatně zvládat některé základní životní potřeby z důvodu jejich chronického duševního onemocnění nebo duševní onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na alkoholu

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle ceníku, který je k dispozici na stránkách www.domovjaroska.cz

Poskytovatel
Domov na Jarošce
Adresa poskytovatele
Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín
tel.: 518 306 900
email: info@domovjaroska.cz
web: www.domovjaroska.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
47377470