Dům pokojného stáří v Čeložnicích

Adresa zařízení

Čeložnice 133
696 51 Kostelec
tel.: 518 617 423; 773 994 991
email: chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.caritas.cz

Otevírací doba
Nepřetržitě

Popis služby

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje seniorům pobytové sociální služby, tj. ubytování, celodenní stravování, pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Dále nabízí duchovní službu, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

v domově chceme navázat na původní životní styl každého klienta a zajistit jeho klidné prožívání podzimu života. Díky malé kapacitě nabízíme rodinnou atmosféru a snažíme se v maximální míře zajistit soukromí uživatelů naší sociální služby. Klienty chceme doprovázet v duchu křesťanské lásky, vést je k soběstačnosti a podporovat jejich aktivní život i ve stáří.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
Kapacita CHDPS je 26 míst. Z toho je 24 míst ve dvoulůžkovém pokoji a 2 místa v jednolůžkovém pokoji.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku služeb dostupného v zařízení

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Čeložnice 133, 696 51 Kostelec
tel.: 518 617 423; 773 994 991
email: chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.caritas.cz
Právní forma
IČ:
44164114