Kontaktní centrum Kyjov (víceúčelová drogová služba)

Adresa zařízení

Palackého 194
697 01 Kyjov
tel.: 518 611 589; 777 805 002
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.caritas.cz

Otevírací doba
K-centrum
Pondělí, středa, pátek
8:00 - 16:00

Úterý, čtvrtek
8:00 - 18:00

Výměnný program probíhá každý pracovní den:
Pondělí, středa, pátek
10:00 - 16:00

Úterý, čtvrtek
10:00 - 18:00

Popis služby

K-centrum je víceúčelová drogová služba, která nabízí kombinaci zdravotních a sociálních služeb pro uživatele nealkoholových drog. Zároveň nabízí poradenské služby příbuzným a známým těchto lidí a informuje veřejnost o drogové problematice.
Našim posláním je minimalizace zdravotních a sociálních rizik (programy HR) u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky užívání drog.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služba je bezplatná

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel.: 518 611 589; 777 805 002
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.caritas.cz
Právní forma
IČ:
44164114