Kontaktní centrum Kyjov (víceúčelová drogová služba)

Adresa zařízení

Palackého 194
697 01 Kyjov
tel.: 518 611 589; 777 805 002
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.charita.cz, kackokyjov.webgarden.cz

Otevírací doba
K-centrum
Pondělí, středa, pátek
8:00 - 16:00
Úterý, čtvrtek
8:00 - 16:00
16:00 - 18:00 (sběr injekčního materiálu, mapování, poradenství, terapie pro objednané klienty)

Výměnný program probíhá každý pracovní den:
8:15 - 16:00

Popis služby

K-centrum je víceúčelová drogová služba, která poskytuje odborné sociální služby ambulantní a terénní formou uživatelům návykových látek a osobám jim blízkým. Nepodporujeme užívání drog, ale snažíme se chránit uživatele drog i osoby, které drogy neužívají před zdravotními riziky a sociálními důsledky tohoto jevu. V rámci Kontaktního centra fungují čtyři vzájemně propojené projekty: kontaktní centrum, terénní programy, adiktologická poradna a program práce s veřejností


Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služba je bezplatná

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel.: 518 611 589; 777 805 002
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.charita.cz, kackokyjov.webgarden.cz
Právní forma
IČ:
44164114