Kontaktní centrum Vážka Hodonín

Adresa zařízení

Pančava 56
695 01 Hodonín
tel.: 518 343 842, 731 428 359
email: k-centrum@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Provozní doba:
Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Úterý 8:00 - 16:00 (pouze výměnný program)
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00 (pouze výměnný program)
Pátek 8:00 - 15:00
Terénní služba:
Úterý 8:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 19:00Popis služby

Kontaktní centrum Vážka a terénní služby navazují a udržují kontakt se skrytou populací uživatelů drog, předchází vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození, které s užíváním drog souvisí a motivuje uživatele drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému chování až abstinenci.
Základní činnosti :
- základní zdravotní, sociální a právní poradenství
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociálně terapeutické činnosti, podporující sociální začleňování uživatelů služby
- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytované služby:
- kontaktní práce
- sociální práce (pomoc v oblasti sociálně-právní, zprostředkování léčby závislosti, asistenční služba)
- výměnný program
- krizová intervence
- individuální drogové poradenství pro uživatele
- individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
- testování infekčních nemocí (žloutenky, HIV)
- orientační testy z moče (těhotenské, drogové)
- hygienický servis (sprcha, praní prádla)
- potravinový a vitamínový servis
- základní zdravotní ošetření
- informační servis

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Senioři
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
Kapacita zařízení
25

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služby jsou poskytované zdarma

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Pančava 56, 695 01 Hodonín
tel.: 518 343 842, 731 428 359
email: k-centrum@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260