Krizová intervence

Adresa zařízení

Urbanova 625
697 01 Kyjov
tel.: Mgr. Kahánková 606 777 659, MUDr. Kliment 724 229 696
email: kahankova@fenix-centrum.cz kliment@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
Úterý 9:00 - 12:00 (psychiatr)
Středa 8:00 - 12:00 (psycholog)

Popis služby

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". Společně hledáme způsob jak navést klienta k řešení svého "nejbolavějšího trnu v patě".

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
  • Senioři
  • Osoby zdravotně postižené
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
bez omezení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
V případě smluvního vztahu s Vaší zdravotní pojišťovnou je péče hrazena formou zdravotního pojištění, jinak se poskytuje za úhradu dle ceníku.

Poskytovatel
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Urbanova 625, 697 01 Kyjov
tel.: Mgr. Kahánková 606 777 659, MUDr. Kliment 724 229 696
email: kahankova@fenix-centrum.cz kliment@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29369266