Krůček Kyjov

Adresa zařízení

Strážovská 965/2
697 01 Kyjov
tel.: 518 601 390
email: hala.petr@dckyjov.cz
web: www.dckyjov.cz

Otevírací doba
nepřetržitá

Popis služby

Kojenecký ústav v Kyjově je zvláštní dětské zdravotnické zařízení, jež poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální dětem zpravidla do tří let věku, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, o které nemá kdo pečovat nebo rodiče péči o nezletilé nezvládají. Zařízení je oprávněno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Výjimečně může být výše uvedená péče poskytována i dětem starším tří let. O děti je zajištěna 24 hodinová odborná péče atestovaným lékařem. Vybavení ústavu a odborná erudice personálu umožňuje poskytovat komplexní péči i dětem s velmi závažným handicapem. Pro matky s dětmi nabízí tři lůžka k dočasnému pobytu při řešení krizové situace v rodině. Společné umístění KÚ v pavilonu s gynekologicko-porodním oddělením poskytuje ideální podmínky pro provádění tzv. utajených porodů.

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
35 lůžek pro děti, 2 lůžka pro matky

Registr. služba
NE
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platné legislativy, rodiče jsou povinni přispívat na pobyt dítěte v zařízení. Příspěvek se liší dle příjmu rodiny, dosud maximum 30,- Kč na den

Poskytovatel
Krůček Kyjov (dříve Dětské centrum Kyjov)
Adresa poskytovatele
Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
tel.: 518 601 390
email: hala.petr@dckyjov.cz
web: www.dckyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
47377445