Městský úřad Hodonín - Odbor sociálních věcí a školství

Adresa zařízení

Národní třída 25
695 35 Hodonín
tel.: 518 316 458
email: podatelna@muhodonin.cz
web: www.hodonin.eu

Otevírací doba
Pondělí: 8:00 - 17:00 úřední den
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00 úřední den
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00 úřední den

Popis služby

Městský úřad Hodonín, odbor sociálních věcí a školství, Národní tř. 25, Hodonín

- zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí, zajišťuje náhradní rodinnou péči, vykonává funkci opatrovníka a poručníka, zabezpečuje výkon funkce kurátora pro mládež

- zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří, zabývá se problematikou národnostních menšin, vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro cílové skupiny - zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,

- vykonává funkci opatrovníka a vyhledává vhodné osoby pro funkci opatrovníka nesvéprávným osobám,

- realizuje pro-rodinnou politiku v obci, plní úkoly na úseku protidrogové problematiky,

- zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora, v rámci tohoto výkonu poskytuje odborné sociální poradenství, realizuje některé koordinační činnosti při poskytování služeb sociální prevence, plní úkoly na úseku protidrogové problematiky, zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti,

- realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,

- eviduje žádosti o přidělení sociálního bytu, a bytu v domě s pečovatelskou službou, vyjadřuje se k žádostem o startovací byt,

- spolupracuje s neziskovými organizacemi na úseku sociální péče a sociálních služeb, zdravotnictví, zdravotně postižených a seniorů,

- zabezpečuje zpohřebování osamělých osob včetně pozůstalostního řízení

Další informace naleznete na webových stránkách:
pro komunitní plánování sociálních služeb www.kpss-hodonin.cz,
pro rodinnou politiku www.hodoninske-rodiny.cz,
pro službu Trojlístek (náhradní babička) www.trojlistek.com
pro Family Point http://hodonin.familypoint.cz/

Na základě uzavřených a schválených veřejnoprávních smluv vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí v těchto obcích - Lužice, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Prušánky, Ratíškovice, Dubňany, Mutěnice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov,Terezín, Čejč

Oblast školství a mládeže zprostředkovává občanům informace z oblasti školství a mládežnických aktivit:

◾informace o školách a školských zařízeních města
◾informace o školách a školských zařízeních jiných zřizovatelů
◾informace z oblasti školské legislativy
◾informace o organizaci školního roku
◾termíny zápisů do MŠ, ZŠ
◾informace o prázdninovém provozu MŠ, ZŠ
◾informace z oblasti aktivit mládeže
◾zajišťuje provoz mateřských a základních škol na území města
◾stanovuje spádové obvody škol a ve spolupráci s nimi zajišťuje zápis do 1. tříd a do mateřských škol
◾zajišťuje výkon státní správy pro školy a školská zařízení ve správním obvodu města Hodonína jako obce s rozšířenou působností
◾koordinuje aktivity mládeže ve městě a spolupracuje s organizacemi a institucemi zabývajícími se problematikou mládeže.


Cílové skupiny
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby zdravotně postižené
 • Senioři
 • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  Věková skupina
  • bez omezení
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
  Kapacita zařízení

  Registr. služba
  NE
  Bezbariérovost
  ANO
  Cena za službu

  Poskytovatel
  Městský úřad Hodonín
  Adresa poskytovatele
  Národní třída 25, 695 35 Hodonín
  tel.: 518 316 458
  email: podatelna@muhodonin.cz
  web: www.hodonin.eu
  Právní forma
  IČ:
  00284891