Nízkoprahové denní centrum Hodonín

Adresa zařízení

Sv. Čecha 3106/4a
695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Popis služby

Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální situaci.
Nízkoprahové denní centrum poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. tyto základní činnosti:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
okamžitá 16 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
základní služby bezplatně, fakultativní služby se hradí dle vnitřní směrnice

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Sv. Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260