Nízkoprahový klub Bárka

Adresa zařízení

Sv. Čecha 1429/2b
697 01 Kyjov
tel.: 518 323 794; 777 128 849
email: barka@kyjov.charita.cz
web: www.klubbarka.estranky.cz

Otevírací doba
Pondělí - pátek
13:00 - 17:00

St a pá – otevřeno jen pro klienty 7 - 14 let
(o velkých prázdninách a 1. školní den 10:00-14:00)
Po osobní domluvě s pracovníkem možná osobní schůzka i mimo otevírací dobu.

Popis služby

Posláním NZDM klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži od 7 let do 26 let z Kyjova a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je poskytována zdarma, včetně tvořivých dílen i besed.
Klub Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc dětem a mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných a sociálních vztazích.
Poskytujeme:
- Sociální služby: kontaktní práce, situační intervence, informační servis klientovi, poradenství, krizová intervence, pomoc s přípravou do školy, zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, případová práce a práce s blízkými osobami.
- Volnočasové aktivity: stolní fotbálek, badminton, šipky, PC s internetem, poslech hudby, beat-box, hudební zkušebna, tvořivé dílny a jiné.
- Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a organizování klubu, osobní zapojení do tvorby vlastních programů (turnaje ve fotbálku, tvořivé dílny).

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
Kapacita zařízení
maximálně 15 uživatelů v jeden okamžik

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služba je bezplatná

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Sv. Čecha 1429/2b, 697 01 Kyjov
tel.: 518 323 794; 777 128 849
email: barka@kyjov.charita.cz
web: www.klubbarka.estranky.cz
Právní forma
IČ:
44164114