Nízkoprahový klub Pohoda

Adresa zařízení

Horní Valy 2
695 01 Hodonín
tel.: 518 341 003
email: p-centrum.hodonin@charita.cz
web: www.klub-pohoda.cz

Otevírací doba
pondělí 14:00-18:00 hod
úterý, středa, čtvrtek 14:00-19:00 hod
pátek 8:00-15:00 hod

Popis služby

Zařízení se zaměřuje především na zlepšení kvality života rizikové mládeže, snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Orientuje se také na řešení nepříznivé životní situace těchto mladých lidí, pomoc při uplatňování práv nácvik sociálních dovedností, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Vykonává krizovou intervenci a poradenství pro rodiče.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
Kapacita zařízení
20 klientů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 341 003
email: p-centrum.hodonin@charita.cz
web: www.klub-pohoda.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260