Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Adresa zařízení

Horní Valy 2
695 01 Hodonín
tel.: 737234093, 737234092
email: p-centrum@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
pondělí 14:00-18:00 hod
úterý, středa, čtvrtek 14:00-19:00 hod
pátek 13:00-15:00 hod

Popis služby

Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín je sociální služba poskytující ambulantní a terénní služby dětem a mládeži. Posláním Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín je poskytnout zázemí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, tyto děti vyhledávat a snižovat rizika související se způsobem jejich života.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
Kapacita zařízení
25 klientů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
tel.: 737234093, 737234092
email: p-centrum@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260