Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Adresa zařízení

Sacharovova 39
695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc.hodonin@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
služba je poskytována denně od 19:30 do 8:00 hodin

Popis služby

Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Noclehárna poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. tyto základní činnosti:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí přenocování

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
27 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
60,- Kč za noc

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Sacharovova 39, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc.hodonin@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260