Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín

Adresa zařízení

Sv. Čecha 3106/4a
695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
služba je poskytována denně od 20:00 do 7:00 hodin

Popis služby

Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Noclehárna poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. tyto základní činnosti:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí přenocování

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
20 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
60,- Kč za noc

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Sv. Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 472
email: dc@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260