Občanská a rodinná poradna Krok Kyjov

Adresa zařízení

Za Stadionem 1358
697 01 Kyjov
tel.: 518 324 557; 739 084 422
email: agentura@krokkyjov.cz
web: www.krokkyjov.cz

Otevírací doba
Občanská poradna:
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11:00/12:00 - 15:30
Středa:
12:00 - 17:00
V jiné dny a hodiny po individuální domluvě. Posl. konzul. 30 min před koncem PD


Bezplatné právní konzultace a rodinné poradenství ve čtvrtek po předchozím telefonickém objednání. Čas dle kapacity a obsazenosti.
Popis služby

Občanská poradna:
Poskytujeme rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemohou ji řešit vlastními silami. Jedná se např. o pracovně právní vztahy, bydlení, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, náhrada škody apod.

Rodinná poradna:
Posláním rodinné poradny Krok je poskytovat poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám; rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí); odborné etopedické poradenství.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služby jsou poskytovány bezplatně

Poskytovatel
Krok Kyjov
Adresa poskytovatele
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
tel.: 518 324 557; 739 084 422
email: agentura@krokkyjov.cz
web: www.krokkyjov.cz
Právní forma
zapsaný ústav
IČ:
68684312