Občanská poradna Kyjov

Adresa zařízení

Třída Palackého 195
697 01 Kyjov
tel.: 724 353 902
email: denisa.smehlikova@kyjov.charita.cz
web: https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/

Otevírací doba
Pondělí - pátek 8:00 – 15:30
Každé první úterý v měsíci je služba poskytována na MěÚ ve Bzenci v čase 12:30-15:30

Popis služby

Posláním Občanské poradny je podpora jedince/jedinců v hledání možností řešení konkrétní nepříznivé nebo obtížné životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto situaci samostatně. Nabízí lidem prostor pro sdílení těžkostí, se kterými se potýkají a vyjádření svých potřeb. Je místem, kde se lidé mohou spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci. Usilujeme o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, dostupné služby a byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Oblasti poskytovaného poradenství:
-systém sociálních dávek a služeb (dávky, podmínky, podání…)
-nemocenské a důchodové pojištění (druhy dávek, nároky, podání…)
-pracovně-právní vztahy (hledání zaměstnání, životopis, práva a povinnosti stran…)
-rodina a mezilidské vztahy (partnerství, výchova, rozvod, domácí násilí…)
-majetkoprávní vztahy (vzory smluv, zákonné prostředí…)
-vzdělávání a zdravotnictví (systém školství a zdravotnictví, hrazení poplatků…)
-právní systém a právní ochrana (vzory podání, kontakty na advokáty, průběh řízení…)
-ochrana spotřebitele
-dluhy, exekuce, hospodaření (rodinný rozpočet, vzory podání, sepisování a podání návrhu na povolení oddlužení, práva a povinnosti dlužníka…)
-bydlení (vzory smluv, trvalý pobyt, práva a povinnosti nájemního bydlení…)

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
maximální denní kapacita je 8 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
zdarma

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Třída Palackého 195, 697 01 Kyjov
tel.: 724 353 902
email: denisa.smehlikova@kyjov.charita.cz
web: https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/
Právní forma
IČ:
44164114