Odborná ošetřovatelská péče

Adresa zařízení

Purkyňova 11
695 26 Hodonín
tel.: 518 306 281
email: buskova@nemho.cz
web: nemho.cz

Otevírací doba
nepřetržitá

Popis služby

Sociální služby na těchto lůžkách se poskytují u pacientů – uživatelů, u nichž pominou zdravotní důvody pro hospitalizaci, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, a proto nemohou být propuštěni lůžkového zařízení. Pokud uživatel nemá rodinu, nebo rodina pacienta není objektivně schopna mu vytvořit při jeho možném propuštění z nemocničního zařízení odpovídající zázemí, využívá těchto služeb. Uživatel takového lůžka již není soběstačný, vyžaduje trvalou péči ošetřujícího personálu a čeká na trvalé umístění do zařízení sociální péče, popř. čeká na tomto lůžku, až si rodina vytvoří odpovídající podmínky pro domácí péči. Uživatelům je poskytována péče, která spočívá v zabezpečení ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkolů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, poskytování ošetřovatelské, zdravotní a sociální péče.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
4 uživatelé

Registr. služba
NE
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
za poskytnutí ubytování je stanovena maximální výše 160 ,- Kč za den, za poskytování celodenní stravy 140,- za den. Uživatel nemusí odebírat celodenní stravování, lze např. pouze oběd, či oběd a večeři. Ostatní poskytované sociální služby hradí uživatel pomocí příspěvku na péči ve výši, kterou má přiznánu

Poskytovatel
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Adresa poskytovatele
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
tel.: 518 306 281
email: buskova@nemho.cz
web: nemho.cz
Právní forma
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČ:
226637