Odborné sociální poradenství - Charitní sociálně právní poradna Hodonín

Adresa zařízení

Wilsonova
695 01 Hodonín
tel.: 731 425 497
email: poradna@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Pondělí: 8.00 - 12.00,13.00 - 17.00 hod.
Úterý: 7.00 - 11.00,12.00 - 15.00 hod.
Středa: 8.00 - 11.00,12.00 – 14.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 - 11.00,12.00 - 14.00 hod.

Popis služby

Charitní poradna Hodonín poskytuje poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, právní ochrany, bydlení, mezilidských vztahů, zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování navazujících služeb, podpora a doprovázení při řešení problémů.

Cílem služby je:
- pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich problémů prostřednictvím odborného, bezplatného, nestranného a diskrétního poradenství. Poradci poskytují aktuální a ucelené informace, rady a další pomoc dle konkrétní situace uživatele.
- seznámení uživatelů s jejich právy, povinnostmi a dostupnými službami. Usilujeme o to, aby se uživatelé mohli informovaně rozhodnout o řešení jejich situace.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita: ambulantní 2 uživatelé terénní 1 uživatel

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Wilsonova , 695 01 Hodonín
tel.: 731 425 497
email: poradna@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260