Odborné sociální poradenství - Manželská a rodinná poradna Hodonín

Adresa zařízení

Skácelova 2/2711
695 01 Hodonín
tel.: 518 344 345, 603 289 960
email: poradna@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz

Otevírací doba
PO - ÚT: 7.00 - 17.00 hod.
ST - PÁ: 7.00 - 15.30 hod.

Popis služby

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (INDIVIDUÁLNÍ, MANŽELSKÉ A RODINNÉ), poskytuje bezplatné ambulantní služby zaměřené na základní sociální a odborné psychologické poradenství a psychoterapii lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, životní nebo existenční krizi či tísni.
Osobám závislým na návykových látkách a lidem s chronickým psychickým onemocněním služba také nabízí skupinové psychoterapie.
Služba zabezpečuje:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování navazujících služeb),
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále viz přiložený leták.

Adiktologická pomoc zahrnuje:
- individuální psychoterapie
- párová, manželská a rodinná terapie
- relaxační terapie
- psychodiagnostika
- poradenství rodinám a blízkým dlouhodobě duševně nemocných osob.

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
  • Senioři
  • Osoby zdravotně postižené
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
Cca 360 uživatelů ročně.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služba je poskytována zdarma. Služby nad rámec vymezených zákonem a vyhláškou jsou hrazeny dle samostatného ceníku.

Poskytovatel
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín
tel.: 518 344 345, 603 289 960
email: poradna@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz
Právní forma
NNO
IČ:
26931818