Odlehčovací služba

Adresa zařízení

Strážovská 1095/1
697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz

Otevírací doba
celoročně, délka jednoho pobytu je sjednávána zpravidla do tří měsíců

Popis služby

Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou osoby starší 65 let, které v důsledku svého věku, zdravotního stavu, duševního onemocnění (Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence) potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
  • Senioři
Forma poskytování
  • Pobytová
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
Kapacita zařízení
5 lůžek

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku, který je k dispozici v zařízení či na webových stránkách

Poskytovatel
Centrum služeb pro seniory Kyjov
Adresa poskytovatele
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 511
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz
web: www.centrumproseniorykyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
46937099