Osobní asistence

Adresa zařízení

Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: 518 389 401
email: vedouci@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz

Otevírací doba
Nepřetržitá, každý den dle požadavků klientů

Popis služby

Osobní asistence zajišťuje:
- doprovod k lékaři, na společenské a kulturní akce, na vycházku
- stravu
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- pomoc při péči o vlastní osobu
- kontakt se společenským prostředím
- aktivizační činnosti

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
5 uživatelů/den

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného ceníku služeb dostupného v zařízení

Poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 518 389 401
email: vedouci@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
61392979