Osobní asistence

Adresa zařízení

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
tel.: 774 650 134
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz

Otevírací doba
nepřetržitá

Popis služby

Službu poskytujeme dětem od 1 roku do 35 let s fyzickým, mentálním či kombinovaným hendikepem a autismem. Hlavním cílem osobní asistence je podporovat soběstačnost uživatele, aby byl schopen nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Motivovat ho k udržení či rozvoji stávajících dovedností, aby byl schopen uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální. Služba má pomoct rodinám, které pečují o dítě nebo mladého dospělého se zdravotním handicapem. Asistence je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a všude tam, kde se pohybuje – doma, venku, ve škole, v terénu (procházky, výlety, v chráněných dílnách …).

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
Kapacita zařízení
14 klientů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
soustředěná 80,- Kč/za 1 hodinu (do 130 hodin v měsíci) 70,-Kč/za 1 hodinu (nad 130 hodin v měsíci) občasná 85,- Kč/za 1 hodinu v pracovní dny 100,- Kč/za 1 hodinu o víkendech a svátcích

Poskytovatel
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Adresa poskytovatele
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
tel.: 774 650 134
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz
Právní forma
zapsaný spolek
IČ:
69722595