Pečovatelská služba - Charitní pečovatelská služba - Domovinka Šardice

Adresa zařízení

Šardice 613
696 13 Šardice
tel.: 518 624 638
email: domovinka.sardice@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
7:00 - 15:30 hodin.

Služby ve večerních hodinách, víkendech a svátcích lze zajistit v případě nutnosti dle dohody.

Popis služby

Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění a zdravotního postižení. Tito lidé se dostávají do situace, kdy potřebují pomoc jiné osoby, aby mohli zůstat v domácím prostředí a pečující rodina potřebuje pomoc v čase, kdy je v zaměstnání.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
okamžitá kapacita: ambulantní 1 uživatel terénní 3 uživatelé

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle vyhlášky č. 505 ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Šardice 613, 696 13 Šardice
tel.: 518 624 638
email: domovinka.sardice@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260