Pečovatelská služba - Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

Adresa zařízení

Květná 379
696 11 Mutěnice
tel.: 731134258
email: chps.hodoninsko@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Po - Ne 7:00 - 20.00

Popis služby

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování ambulantních a terénních
služeb seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, s ohledem na jejich individuální potřeby a
osobní cíle. Zajišťujeme pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou,
aby uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Čejkovice, Ratíškovice,
Dubňany, Lužice, Josefov, Mikulčice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Prušánky a
Hodonín

CÍLE
1. Umožnit uživatelům, co nejdéle setrvat v domácím prostředí a zůstat tak
součástí místního společenství a oddálit umístění do pobytového zařízení
sociálních služeb.
• pečovatelské služby poskytovat tak, aby uživatel s pomocí pečovatelské
služby zvládal činnosti, které z důvodu věku, zdravotního omezení a
znevýhodňujících okolností není schopen zvládat sám
• doporučit a zajistit kompenzační pomůcky uživateli k zapůjčení ke
zmírnění důsledků pokročilého věku nebo nemoci
• pomoc s vyřízením příspěvku na péči
2. Pomocí pečovatelské služby udržet co nejdéle dovednosti a schopnosti
uživatele, které jsou v důsledku stáří nebo nemoci ohroženy
• Umožnit uživateli vykonávat úkony, které zvládne sám, i když potřebuje
více času a podporovat uživatele v úkonech péče, u kterých bylo
zjištěno, že jsou schopni je zvládat samostatně, případně s minimální
podporou
• Osobní věci a předměty denní potřeby ukládat v dosahu uživatele na
dohodnuté místo ke snazší orientaci a sebeobsluze
• Při poskytování péče s uživatelem komunikovat a stimulovat jeho paměť,
řeč apod.
3. Motivovat uživatele, aby využívali mimo pečovatelskou službu i pomoc své
rodiny či osob blízkých, pokud je to možné


CÍLOVÁ SKUPINA
• Senioři
• Osoby se zdravotním postižením
• Rodiny s dětmi


Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita: ambulantní 3 uživatelé terénní 8 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle sazebníku, který je v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb.

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Květná 379, 696 11 Mutěnice
tel.: 731134258
email: chps.hodoninsko@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260