Pečovatelská služba - Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

Adresa zařízení

Dubňanská 1301
696 02 Ratíškovice
tel.: 518 368 223
email: dps.ratiskovice@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hodin
po domluvě lze poskytnout služby i o víkendu

Popis služby

Charitní pečovatelská služba Ratíškovice je určena seniorům, kteří v důsledku stáří, onemocnění, zdravotního postižení či osamění nejsou schopni postarat se v dostatečné míře o sebe sama a svou domácnost. Zároveň však chtějí zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Proto seniorům nabízíme komplex pečovatelských služeb tak, aby s pomocí pečovatelky zvládli chod své domácnosti a vlastní sebeobsluhu a mohli setrvat ve svém domácím prostředí co možná nejdéle. Nabízíme tyto pečovatelské služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, samostatném pohybu, při přesunu na vozík, lůžko apod.), pomoc při osobní hygieně (jednotlivé úkony osobní hygieny, péče o vlasy, péče o ruce, péče o nohy a nehty, pomoc při použití WC apod.), pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití), pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, nákupy, různé pochůzky, praní a žehlení prádla), doprovod k lékaři, na úřady a zpět.

Cílové skupiny
  • Senioři
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita: ambulantní 1 uživatel terénní 1 uživatel

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
dle platného sazebníku jednotlivých pečovatelských úkonů CHPS Ratíškovice, maximální výše úhrad je stanovena vyhláškou 505/2006 Sb.

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice
tel.: 518 368 223
email: dps.ratiskovice@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260