Pečovatelská služba - Charitní pečovatelská služba Ždánice

Adresa zařízení

Zámecká 848
696 32 Ždánice
tel.: 518 633 817; 737 234 096
email: dps.zdanice@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Pondělí - pátek
7:15 - 15:45

V případě potřeby mimo stanovenou dobu dle dohody.

Popis služby

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat je v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.
Služba je určena obyvatelům města Ždánice, obcí Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Žarošice, Uhřice, Ostrovánky, Velké Hostěrádky.
Služba je dále určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. Dále osobám se sníženou soběstačností starším 50 let.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Dle platného ceníku služeb dostupného v zařízení.

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Zámecká 848, 696 32 Ždánice
tel.: 518 633 817; 737 234 096
email: dps.zdanice@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260