Psychiatrická ambulance

Adresa zařízení

Urbanova 625
697 01 Kyjov
tel.: 724 229 696
email: kliment@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
Úterý (na objednání)
Čtvrtek (na objednání)

Popis služby

Integrovaná psychiatrická ambulance je součástí Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s. a poskytuje komplexní ambulantní preventivně léčebně-diagnostickou, dispenzární , poradenskou, rehabilitační psychiatrickou
a psychologickou péči lidem s psychickými problémy či onemocněními, lidem v životních krizích, jejich příbuzným a pečovatelům. Dále nabízí konziliární a liaisonpsychiatrickou podporu odborníkům jiných oborů a podílí se na osvětové činnosti.

Cílové skupiny
  • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
bez omezení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Poskytovatel
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Urbanova 625, 697 01 Kyjov
tel.: 724 229 696
email: kliment@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29369266