Psychoterapeutické služby

Adresa zařízení

Urbanova 625
697 01 Kyjov
tel.: 606 777 669
email: info@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
První pondělí v měsíci od 18:00 (podpůrná skupina pro klienty se závislostí na alkoholu)
Úterý od 18:00 (relaxační skupina)
Čtvrtek 17:00 - 18:30 (psychoedukační skupina pro úzkostné pacienty)

Popis služby

Psychoterapie je forma nelékového působení na člověka s cílem zlepšit jeho duševní zdraví, pomoci napravit nepříjemnou životní situaci, nebo orientující se na osobnostní růst. Nejčastěji využívá působení rozhovoru
a konkrétních psychoterapeutických technik, kterých je celá řada. Psychoterapii lze ve Fénixu absolvovat u několika odborníků, a to jak ve formě individuální, párové i skupinové.

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
  • Senioři
  • Osoby zdravotně postižené
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
bez omezení (podpůrná skupina pro klienty se závislostí na alkoholu) omezená (relaxační skupina) omezená - 9 lidí (psychoedukační skupina pro úzkostné pacienty)

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
V případě smluvního vztahu s Vaší zdravotní pojišťovnou je péče hrazena formou zdravotního pojištění, jinak se poskytuje za úhradu dle ceníku.

Poskytovatel
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Urbanova 625, 697 01 Kyjov
tel.: 606 777 669
email: info@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29369266