Raná péče - Poradna rané péče DOREA pro děti se zdravotním postižením

Adresa zařízení

Kamenná 11
639 00 Brno
tel.: 734 862 310
email: vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz
web: www.sdbrno.cz

Otevírací doba
Terénní služby:
Pondělí 8.00 - 18.00
Úterý 8.00 - 18.00
Středa 8.00 - 18.00
Čtvrtek 8.00 - 18.00
Pátek 8.00 - 18.00

Ambulantní služby (v sídle poradny):
Úterý 9.00 - 12.00
Dále dle předchozí domluvy.

Popis služby

Poradna rané péče DOREA poskytuje terénní sociální službu rané péče v Jihomoravském kraji pro cílovou skupinu rodiny pečující o děti se zdravotním postižením a ohroženým vývojem do sedmi let věku (děti s mentálním, tělesným, se souběžným postižením více vadami a opožděným psychomotorickým vývojem z důvodu předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).
Služba je zaměřena na prevenci negativních jevů souvisejících s narozením dítěte s postižením do rodiny. Cílem rané péče je poskytnout všem členům rodiny podporu při hledání cesty v náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte a posilujeme začleňování rodiny do sociálního prostředí.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
Kapacita zařízení
95 uživatelů (rodin)

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služba je poskytována zdarma

Poskytovatel
Slezská diakonie
Adresa poskytovatele
Kamenná 11, 639 00 Brno
tel.: 734 862 310
email: vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz
web: www.sdbrno.cz
Právní forma
Církevní právnická osoba
IČ:
65468562