Raná péče - pro děti se sluchovým postižením

Adresa zařízení

Pekařská 491/9
779 00 Olomouc
tel.: 739 642 677; 733 181 497
email: ranapecemorava@tamtam.cz
web: www.tamtam.cz

Otevírací doba
dle domluvy

Popis služby

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby:
Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou. Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
služba je bezplatná

Poskytovatel
Centrum pro dětský sluch Tamtam
Adresa poskytovatele
Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc
tel.: 739 642 677; 733 181 497
email: ranapecemorava@tamtam.cz
web: www.tamtam.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
00499811