Raná péče - pro děti se zrakovým postižením

Adresa zařízení

Uzbecká 32
62500 Brno
tel.: 777234134
email: brno@ranapece.cz
web: www.ranapece.cz/brno

Otevírací doba
pondělí- pátek 8-18 hodin

Popis služby

Co je raná péče?
Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno poskytuje službu rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku maximálně do 7 let.

Co je cílem rané péče?
Předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
150 rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Jihomoravském kraji

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Adresa poskytovatele
Uzbecká 32, 62500 Brno
tel.: 777234134
email: brno@ranapece.cz
web: www.ranapece.cz/brno
Právní forma
raná péče
IČ:
75094924