Rodičovské centrum Sluníčko

Adresa zařízení

Úvoz 967
696 17 Dolní Bojanovice
tel.: 733 676 400
email: slunicko.dbojanovice@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Pondělí: 9:00 - 12:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00
Dále dle pořádaných akcí

Popis služby

Rodičovské centrum Sluníčko je nízkoprahové zařízení, jejímž uživatelem se může stát kdokoliv, kdo pečuje o dítě do věku 6 let a je na rodičovské dovolené.

Posláním Rodičovského centra Sluníčko je vést děti a jejich rodiče k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, k ochraně životního prostředí, podpořit jejich zájmy, schopnosti a dovednosti a posilovat vzájemné vztahy.

Nabídka služeb:
- setkávání dětí a rodičů na rodičovské dovolené se vzdělávacím nebo tvořivým programem
- pro rodiče: výtvarné a rukodělné dílny, semináře a besedy s odborníky
- pro děti: hraní formou básniček, říkanek, zpívání a cvičení, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, hry na podporu kognitivních a motorických funkcí
- akce pro celou rodinu: táboráky, výlety, vánoční posezení a další.

Cílové skupiny
 • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  Věková skupina
   Kapacita zařízení

   Registr. služba
   NE
   Bezbariérovost
   NE
   Cena za službu

   Poskytovatel
   Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
   Adresa poskytovatele
   Úvoz 967, 696 17 Dolní Bojanovice
   tel.: 733 676 400
   email: slunicko.dbojanovice@hodonin.charita.cz
   web: www.hodonin.charita.cz
   Právní forma
   Evidovaná právnická osoba
   IČ:
   44990260