Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Adresa zařízení

Wilsonova 57
695 01 Hodonín
tel.: 739 389 236
email: sasrodiny.hodonin@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba
Terénní (v domácnostech, doprovody atd.):

pondělí 07.30 – 15.30 hodin
úterý 07.30 – 17.30 hodin
čtvrtek 07.30 – 16.00 hodin
pátek 07.30 – 14.30 hodin
Ambulantní (kancelář služby):

středa 07.30 – 16.00 hodin
Setkání je třeba si s pracovníkem předem domluvit.

Popis služby

Hlavní podstatou služby je podpora rodiny, ve které jsou narušeny některé jejich funkce, a dosažení samostatného fungování rodiny bez cizí pomoci. Jde o  sociálně aktivizační službu, která navazuje na odbornou pomoc rodinám s dětmi v obtížné životní situaci a vytváří tak možnost pro dlouhodobou, cílenou pomoc při ozdravění rodiny, při obnově jejích základních funkcí a zachování přirozeného rodinného prostředí pro dítě. V klientské rodině bude tuto službu prakticky provádět sociální asistent. Vždy je třeba dosáhnout určité hladiny stability klientovy situace.

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
okamžitá 2 klientské rodiny

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín
Adresa poskytovatele
Wilsonova 57, 695 01 Hodonín
tel.: 739 389 236
email: sasrodiny.hodonin@charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
Právní forma
Evidovaná právnická osoba
IČ:
44990260