Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa zařízení

Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: 777 754 460, 777 472 817
email: rodinysdetmikyjov@seznam.cz sasrd@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz

Otevírací doba
Terén:
Po, St 8.00 - 16.00 hod
Út, Čt 8.00 -17.00 hod

Ambulance:
Pá 8.00 - 13.00 hod

So, Ne individuálně, dle předchozí domluvy

Popis služby

Bezplatně pomáháme rodinám s dětmi z Kyjovska zvládnout péči o děti, o domácnost, při obstarávání osobních záležitostí, finančním hospodaření, podporujeme aktivní přístup dospělých i dětí k životním výzvám s cílem předejít sociálnímu vyloučení.

Poskytujeme:
- pomoc při řešení problémových a krizových situací v rodinách (možno za účasti psychologa)
- podpora fungující rodiny formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností
- podpora rodičovských kompetencí, včetně hospodaření
- individuální a skupinové vzdělávací programy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, odborné besedy, volnočasové aktivity
- doprovod rodičů/dětí v situacích, kdy se cítí nejistí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
- okamžitá kapacita při skupinové ambulantní i terénní intervenci je 20 klientů (uživatelů) - rodin - okamžitá kapacita při individuální ambulantní i terénní intervenci jsou 2 rodiny

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Bezplatná služba

Poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 777 754 460, 777 472 817
email: rodinysdetmikyjov@seznam.cz sasrd@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ:
61392979