Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa zařízení

Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: 777 754 460, 777 472 817
email: rodinysdetmikyjov@seznam.cz sasrd@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz

Otevírací doba
Ambulantní:
Út: 9.00 - 12.00
Pá: 8.00 - 15.00

Terénní:
Po: 8.00 - 16.00
Út: 14.00 - 17.00
St: 8.00 - 16.00
Čt: 9.00 - 17.00

So, Ne: Individuálně, dle předchozí domluvy je možné službu poskytnout, jak ambulantně, tak terénní formou.

Popis služby

Bezplatně pomáháme rodinám s dětmi z Kyjovska zvládnout péči o děti, o domácnost, při obstarávání osobních záležitostí, finančním hospodaření, podporujeme aktivní přístup dospělých i dětí k životním výzvám s cílem předejít sociálnímu vyloučení. To vše pod vedením sociálních pracovníků, psychologa a externí spolupráce právníka a sociálního pedagoga.

Poskytujeme:
- asistence při předávání dětí rozvedených rodičů
- asistence při setkávání rodiče s dítětem v terénu i v bezpečném prostředí organizace
- odborné právní poradenství (právník)
- pomoc při řešení problémových a krizových situací v rodinách
- podpora fungující rodiny formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností
- podpora rodičovských kompetencí, včetně hospodaření
- individuální a skupinové vzdělávací programy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, odborné besedy, volnočasové aktivity
- doprovod rodiče/ů (dětí) v situacích, kdy se cítí nejistí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- nepravidelní hlídání dětí uživatelů ve věku 1-6 let pro možnost vyřízení osobních záležitostí rodičů.
Ve spolupráci s městem Kyjovem jsou poskytována krizová lůžka v rámci krátkodobého ubytování pro matky (otce) s dětmi a ženy v sociální tísni.

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
ambulantní služby - 4 uživatelé terénní služby - 9 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Bezplatná služba

Poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
tel.: 777 754 460, 777 472 817
email: rodinysdetmikyjov@seznam.cz sasrd@css-kyjov.cz
web: www.css-kyjov.cz
Právní forma
příspěvková organizace
IČ: